Particulieren/bedrijven

Heeft u een bedrijf waar met dieren wordt gewerkt. Heeft vragen waar u niet zelf uitkomt. ZooCO zal samen met u proberen een oplossing te zoeken. 

Denk aan:
- Het op orde brengen van de dieren administratie

- Advies op verblijven en verblijfsontwerpen

- Opstellen van veiligheidsvoorschriften, calamiteitenplannen, protocollen en meer.

- Vergunningsaanvragen (verblijven)

- Communicatie RVO en NVWA

- en veel meer