Dier opvangorganisaties

Heeft u een dierenopvang en heeft u vragen waar u niet zelf uitkomt. ZooCO zal samen met u proberen een oplossing te zoeken. 

Denk aan:
- Het op orde brengen van de dieren administratie

- Advies op verblijven en verblijfsontwerpen

- Opstellen van veiligheidsvoorschriften, protocollen, calamiteitenplannen, beleidsprotocollen, formulieren en meer.

- Interpretatie RI&E rapportages

- Vergunningsaanvragen (verblijven)

- Communicatie RVO en NVWA

- Sociale media-advies

- en veel meer