Kinderboerderijen

Veel hertenweides en kinderboerderijen worden geleid door vrijwilligers (stichtingen) en overheden als gemeentes. Vooral gemeentes hebben niet als kerntaak een kinderboerderij/hertenweide te runnen. Ik adviseer gemeentes hoe zij een organisaties zouden kunnen verzelfstandigen. Daarnaast kan ik kijken of er kosten kunnen worden bespaard. 


Maar ook zelfstandige stichtingen hebben het vaak lastig. Zo moet er een een goede bans zijn tussen inkomsten en uitgaven. Maar moet er ook met overheden worden gecommuniceerd. Zo moet er een dier- of mestregistratie zijn, moeten medewerkers/vrijwilligers op een bepaald niveau zijn, moet er omgegaan worden met (sociale)media en moeten er vaak ook gelden worden opgehaald. 

ZooCO helpt u graag met hoe u uw organisatie naar een hoger plan kan tillen of uw park van een faillissement kan behoeden.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op dan kijken we gezamelijk naar de mogelijkheden. 

 

Denk aan:
- Het op orde brengen van de dieren administratie

- Advies op verblijven en verblijfsontwerpen

- Opstellen van veiligheidsvoorschriften, protocollen

- Interpretatie RI&E rapportages

- Vergunningsaanvragen (verblijven)

- Communicatie RVO en NVWA

- Hulp bij transities van hertenkamp naar kinderboerderij

- Sociale Media-advies

- en veel meer