Administratief

Heeft u een organisatie waarin er gewerkt wordt met dieren? Dan moet er vanuit de overheid vaak veel vastgelegd worden. Of heeft u een onderneming/stichting met dieren en weet u niet of u een dierentuinvergunning of andere vergunningen nodig heeft? 

ZooCo helpt u wegwijs te worden in de regelgeving en de daarbij behorende administratieve rompslomp. Zo help ik u mee een goede dierregistratie op te zetten (bijvoorbeeld in het programma 360 Species (ZIMS).

 

Maar ik help u ook graag mee het beleidsprotocol op te stellen dat u nodig heeft als u bijvoorbeeld een dierentuin wilt beginnen of uw onderneming wilt omzetten naar een dierentuin omdat u bijvoorbeeld meer dan 10 exoten wilt gaan houden. 

 

Als dierenpark, hertenkamp of kinderboerderij heeft u wellicht ook te maken indien u vee houdt met de registratie in het I&R systeem van RVO 

 

ZooCo zoekt met u naar het juiste systeem voor uw organisatie en helpt u met het opzetten van dit systeem. 

 

Onderaan deze pagina zet ik enkele van de punten waarin ZooCO u kan begeleiden uiteen.

 

De overheid heeft op haar website een overzicht gemaakt over wanneer u bijvoorbeeld een dierentuinvergunning nodig heeft en welke wetgeving er voor uw organisatie allemaal van belang zijn. ZooCo kan u helpen hierin wegwijs te worden, eventueel een aanvraag te doen, en de daarbij behorende administratie voor u uit handen nemen.

 

Het onderstaande stuk komt van de website van RVO: 

Wanneer een dierentuinvergunning?

Volgens het Besluit houders van dieren is een dierentuin een 'permanente inrichting waar levende wilde dieren worden gehouden om gedurende ten minste 7 dagen per jaar te worden tentoongesteld aan het publiek, met uitzondering van circussen en dierenwinkels'. Om een dierentuin te mogen exploiteren heeft u een vergunning nodig.

U heeft een dierentuin vergunning nodig als u:

  • Beschermde dieren houdt
  • Meer dan 10 verschillende wilde diersoorten houdt
  • Deze dieren langer dan 12 maanden voor verzorging of verpleging opvangt, en
  • Deze dieren minstens 7 dagen per jaar aan publiek toont

Om een vergunning te krijgen moet een dierentuin aan een aantal eisen voldoen. Zo stelt het Besluit houders van dieren bijvoorbeeld eisen de verzorging en huisvesting. Maar ook aan de registratie en conservatie. Daarnaast stelt het ook eisen aan het informeren van het publiek.

Exploiteert u bijvoorbeeld een kinderboerderij of opvangcentrum? Dan hoeft u misschien geen vergunning te hebben. Misschien heeft u wel met andere regels en wetten te maken. Zoals de Wet Dieren, de Wet natuurbescherming, de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten en/of CITES.

 

 

ZooCO kan u helpen met o.a.

Het opzetten en of onderhouden van een dierregistratie

De wetgever stelt vaak veel eisen aan hoe u uw dierregistraties bij houdt. Ik help u het juiste systeem te kiezen en help ik deze mee op te zetten en/of te onderhouden. 

Species 360 - ZIMS

Gebruikt u het programma Species 360 (ZIMS) of wilt u deze gaan gebruiken? Ik help u graag mee dit programma in te vullen, te onderhouden en/of op te schonen. Dit kan eventueel ook op afstand gedaan worden. Ook kan ik medewerkers van uw organisatie hierin opleiden en/of begeleiden. 

Opstellen werkprotocollen

Werkt u vaak met wisselende medewerkers, vrijwilligers of met mensen met een beperking? Bent u op zoek naar goede werkprotocollen zodat het werk elke dag op de juiste manier gebeurt? Dan help ik u mee deze protocollen mee op te zetten. 

Opstellen beleidsprotocol

Indien u een dierentuinvergunning nodig heeft, heeft u ook een beleidsprotocol nodig welke u regelmatig dient te actualiseren en te onderhouden. Ik help u mee dit protocol mee op te stellen of te actualiseren.

Aanvraag dierentuinvergunning

Heeft u een bedrijf met meer dan 10 exotische dieren en wilt u vaker dan 6x per jaar open voor publiek. Dan heeft u wellicht een dierentuinvergunning nodig. Ik kan u in dit traject begeleiden of de gehele aanvraag voor u indienen. 

RI&E

Als werkgever weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar, wist u ook dat u wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

 

Wat is een RI&E?

In de RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens maakt u een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Een RI&E opstellen

U kunt een RI&E zelf opstellen of met behulp van zogenaamde RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een digitaal hulpmiddel en wijst u op de meest voorkomende risico’s binnen uw bedrijf.

Route naar RI&E

Met de online applicatie Route naar RI&E kunt u een RI&E voor uw bedrijf maken, op de manier die u zelf kiest. Via een paar vragen ontdekt u al welke routes mogelijk zijn en kunt u direct zelf aan de slag.

Start uw route op: routenaar.rie.nl

Route naar RI&E is een initiatief van: FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI, VOB, TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zelf aan de slag met de RI&E?

Lees in deze flyer welke stappen je kunt doorlopen om een RI&E op te stellen.

 

ZooCo kan u helpen met het opstellen, of beoordelen (het bovengenoemde plan van aanpak) van een RI&E. 

ARBO

De ARBO regelgeving kwam ook al aan bod bij de RI&E die hierboven is genoemd. 
Ik kan u o.a. helpen met het opstellen van veiligheidsprotocollen voor uw werknemers en of bezoekers.